OM LOPPET

HUNFLEN TRAIL


Deltagande sker på egen risk.
Åldersgräns 15 år. Under 15 år, är det okej att delta om man springer med sällskap av målsman.


Under FAQ (frequently asked questions)
Hittar du mer praktisk information. BANBESKRIVING

Kommer mer info under våren.. 

Det kommer att bjudas på en rejält utmanade och otroligt vacker bana. Och den kommer vara cirka 7-8km.